Private sessions

Nederlands (English: see below)

In persoonlijke consulten kan Elisa je bewust maken welke gevoelens je hebt onderdrukt en hoe je de stem van je hart kunt volgen. Elisa heeft het vermogen om dit op een directe, duidelijke en liefdevolle manier over te brengen. 

Prijs: 60 euro

Elisa geeft zowel sessies “in person” als via mobiele telefoon. Data en tijdstippen waarop zij sessies “in person” geeft worden regelmatig op de website of op facebook gepubliceerd. Wanneer je deze ziet, kun je je daarvoor opgeven via info@elisanamaste.com.

Telefonische sessie zijn dagelijks mogelijk, afhankelijk van Elisa’s schema en beschikbare tijd. Mocht je een telefonische sessie willen, dan kun je een verzoek sturen naar: info@elisanamaste.com. Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer en tijdstip (-pen) waarop je beschikbaar bent. Elisa neemt dan zelf contact met je op voor het maken van een afspraak. Na afloop van de sessie krijg je een factuur toegestuurd met de betalingsgegevens.

(Voor een sessie wordt 30 minuten gereserveerd. De duur van de sessie kan echter van persoon tot persoon verschillen. Zo kan het gebeuren dat Elisa soms voelt dat al na 15 tot 20 minuten alles wat voor jou van wezenlijk belang is, gezegd is. Voor andere mensen kan het 25-30 of soms 40-45 minuten duren. We vragen je begrip hiervoor. Elisa richt zich niet op de hoeveelheid tijd, maar op de kwaliteit van de informatie).

English:

In personal consultations Elisa can make you aware which feelings you have suppressed and how you can follow the voice of your heart. Elisa has the ability to tell  this in a direct, clear and loving way.

Price: 60 euros

Elisa gives personal sessions “in person” or  by mobile phone. Dates when she gives personal sessions “in person” are regularly published on the website or on Facebook.

If you want a telephonic session, please contact our administration by sending a request to: info@elisanamaste.com. Mention your name, telephone number and time(-s) when you are available. Elisa will then contact you to make an appointment. After the session you will receive an invoice by e-mail with payment details.

(For a personal session 30 minutes are reserved, but the duration of the session may vary from person to person. It may happen that Elisa sometimes feels after 15 -20 minutes that everything which is of essential importance for the person had been said. For other persons this can be after 25-30 or sometimes 40-45 minutes. We ask for your understanding about this. Elisa does not focus on the amount of time, but on the quality of the information).