Private sessions

In persoonlijke consulten kan Elisa je bewust maken welke gevoelens je hebt onderdrukt en hoe je de stem van je hart kunt volgen. Elisa heeft de capaciteit om dit op een zeer directe, duidelijke en liefdevolle manier te zeggen. Prijs: 60 euro voor een consult van ongeveer 30 minuten (de duur van de sessie kan van persoon tot persoon verschillen. Dit komt omdat Elisa voelt wat het belangrijkste is om in het hier en nu tegen je te zeggen. Omdat Elisa heel direct is kan het soms gebeuren dat dit in 15 of 20 minuten tegen u wordt gezegd. Voor andere mensen kan het 25-30 of soms 40 minuten zijn. We vragen je begrip hiervoor. Elisa richt zich niet op de hoeveelheid tijd, maar op de kwaliteit van de informatie. (Mocht je desondanks niet tevreden zijn, laat het ons dan weten, dan zoeken we naar een oplossing)

Privésessies zijn ook beschikbaar via mobil-phone. Als je dit wilt, neem dan contact op met onze administratie door een verzoek te sturen naar: info@elisanamaste.com. Elisa neemt dan contact met je op.

English

In personal consultations Elisa can make you aware which feelings you have suppressed and how you can follow the voice of your heart. Elisa has the capacity to say this in a very direct, clear and loving way. Price: 60 euro for a consultation of around 30 minutes (the duration of the session can vary from person to person. This is because Elisa feels what is the most important thing to say to you in the here and now. Because Elisa is very direct, it can sometimes happen that this is being said to you in 15 or 20 minutes. For other people it can be 25-30 or sometimes 40 minutes. We ask for you understanding in this. Elisa does not focus on quantity of time, but on the quality of the information.  (If you are nevertheless not satisfied, please let us know, then we will look for a solution)

Private sessions are also available via mobil-phone. If you want this, then contact our administration by sending a request to: info@elisanamaste.com. Elisa will contact you as soon as possible.